نوجوانی سنی دشوار میان بزرگسالی و کودکی است .در این میان طراحی اتاق برای یک نوجوان بسیار پیچیده است . در این سن نوجوانان تنها از اتاقشان به عنوان اتاقی...
گاهی به پنجره ها در معماری خانه بی توجهی می شود . با اینکه هدف اصلی از به کار بردن پنجره ، تامین نور طبیعی ، تهویه ی هوا و حفاظت از خانه است ،آن ها به...
 آشپزخانه از فضایی هایی است که طراحی آن بسیار پیچیده است .طراحی یک جزیره ی مناسب در آشپزخانه کار را دشوار تر هم می کند . بسیاری از مردم هنگام ساخت جزیره...
آگوست 2015 بود که این پناهگاه در ارتفاع 2045 متری زمین ساخته شد . این پناهگاه ،جایگزین اردوگاهی بسیار قدیمی شد که برای کوهنوردان تجهیزات پزشکی فراهم...